Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính quý IV 2015
Báo cáo tài chính quý IV 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
 
 
 
Công bố thông tin

Giải trình giảm lợi nhuận

Giải trình giảm lợi nhuận...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
- Phòng Hành chính Nhân sự
- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
- Phòng VILAS
- Phòng Tài chính Kế hoạch
- Phòng đảm bảo
- Phòng Marketing,
- Phòng Bán hàng Công nghiệp,
- Phòng Bán hàng Dân dụng
- Xí nghiệp sản xuất I
- Xí nghiệp dầu nhờn Hải Phòng
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978