Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014
Giấy uỷ quền họp ĐHĐCĐ
Giấy uỷ quền họp ĐHĐCĐ
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 20144
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 1 năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 1 năm 2013
 
 
 
Tin cổ đông

Giấy uỷ quền họp ĐHĐCĐ

Giấy uỷ quền họp ĐHĐCĐ...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978