Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 
 
 
Công bố thông tin

Giải trình tăng lợi nhuận

Giải trình tăng lợi nhuận...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
- Phòng Hành chính Nhân sự
- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
- Phòng VILAS
- Phòng Tài chính Kế hoạch
- Phòng đảm bảo
- Phòng Marketing,
- Phòng Bán hàng Công nghiệp,
- Phòng Bán hàng Dân dụng
- Xí nghiệp sản xuất I
- Xí nghiệp dầu nhờn Hải Phòng
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978