Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Giải trình lợi nhuận giảm
Giải trình lợi nhuận giảm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 
 
 
Công bố thông tin

Giải trình lợi nhuận giảm

Giải trình lợi nhuận giảm...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978