Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Phòng Tài Chính Kế Toán
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Phòng Tài Chính Kế Toán
Báo cáo TC giữa niên độ đã được soát xét năm 2015
Báo cáo TC giữa niên độ đã được soát xét năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
 
 
 
Công bố thông tin

Quyết định nghỉ hưu của Kế toán trưởng

Quyết định nghỉ hưu của Kế toán trưởng...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978