Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quý Hồng
Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quý Hồng
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
 
 
 
Công bố thông tin

Điều lệ công ty APP

Điều lệ công ty APP...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978