Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quan hệ cổ đông
 
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015
Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
 
 
 
Công bố thông tin

Điều lệ công ty APP

Điều lệ công ty APP...
Hình ảnh hoạt động
Các phòng ban
- Phòng Hành chính Nhân sự
- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
- Phòng VILAS
- Phòng Tài chính Kế hoạch
- Phòng đảm bảo
- Phòng Marketing,
- Phòng Bán hàng Công nghiệp,
- Phòng Bán hàng Dân dụng
- Xí nghiệp sản xuất I
- Xí nghiệp dầu nhờn Hải Phòng
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 
 
© 2010 Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978